top-logo
TH
logo

ศาลเจ้าดะไซฟุ เท็นมังงุ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้านการศึกษา และศิลปวัฒนธรรม

pic-trunks top-petal01 top-petal02
KV

ยินดีต้อนรับสู่ศาลเจ้าดะไซฟุ เท็นมังงุ

ศาลเจ้าดะไซฟุ เท็นมังงุ เป็นสถานที่ประดิษฐานสุกะวะระ มิชิซะเนะ หรือเท็นจิน เทพแห่งการเรียนรู้ และศิลปวัฒนธรรม ศาลเจ้าแห่งนี้ต้อนรับผู้เข้ามาเยี่ยมชมมากกว่าปีละ 10 ล้านคน นับเป็นศาลเจ้าชินโตที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น เป็นศาลเจ้าเท็นจินที่สำคัญที่สุดในบรรดา 12,000 แห่งทั่วประเทศ และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าแวะชมมากที่สุดในฟุกุโอกะ ตัวศาลเจ้าและบริเวณโดยรอบนั้นเก่าแก่โบราณ ทว่าศิลปะนั้นไร้กาลเวลา ศิลปินนานาชาติร่วมกันสรรค์สร้างหลากหลายรายการแสดงศิลปะที่ทันสมัย ผสมผสานจิตวิญญาณและความคิดสร้างสรรค์ไว้ด้วยกันในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นเอกลักษณ์และเปิดกว้างสำหรับทุกคน ดะไซฟุ เท็นมังงุ ศาลเจ้าแห่งการเรียนรู้ ศิลปะและวัฒนธรรมที่สั่งสมมายาวนานกว่าหนึ่งพันปียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าเยี่ยมชม

ดูเพิ่มเติม
top-petal03 top-petal03
pic-petal

สัมผัสประสบการณ์ในศาลเจ้า

ไม่ว่าจะเดินลอดประตูโทริอิอายุหลายร้อยปี เดินเล่นบริเวณศาลเจ้าท่ามกลางหมู่ต้นการบูรโบราณ หรือชมอุบาสิกาในศาลเจ้าร่ายรำสักการะบูชาในพิธีกรรมพิเศษ ทุกประสบการณ์ล้วนแต่ยากจะลืมเลือนที่ศาลเจ้าดะไซฟุ เท็นมังงุ

ดูเพิ่มเติม

ศิลปะ & กิจกรรม

อาณาบริเวณของศาลเจ้าดะไซฟุ เท็นมังงุ เป็นเวทีแสองงานศิลปะทุกรูปแบบ ตั้งแต่ชิ้นงานศิลปะจนถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรม และงานเทศกาลที่มีสีสัน ลองเดินสำรวจพื้นที่โดยรอบเพื่อชมงานศิลปะหลากหลาย ไม่ว่าจะงานอันเป็นมรดกล้ำค่าไร้กาลเวลา หรืองานแสดงศิลปะร่วมสมัย

ดูเพิ่มเติม
Petals
Flower

แผนที่บริเวณศาลเจ้า

Map
Petal Petal Petals