We are sorry but it looks like your browser doesn't support our website features. In order to get the full experience please download a new version of Chrome, Safari, Firefox, or Internet Explorer.
top-logo
TH
logo

ร่วมค้นพบร่วมเรียนรู้

ประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าดะไซฟุ เท็นมังงุ

Trunk Petals

สัมผัสประสบการณ์ศาสนาชินโต และค้นพบประวัติศาสตร์อันยาวนาน 1,100 ปีของศาลเจ้าที่สำคัญและน่าประทับใจที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ศึกษามรดกตกทอดของสุกะวะระ มิชิซะเนะ ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ศาลเจ้าดะไซฟุ เท็นมังงุ และสำรวจศาลเจ้าอันเป็นที่เคารพบูชา และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้านการศึกษา และศิลปวัฒนธรรม

Petals Petals
Flower

ศาสนาชินโตคืออะไร

Shinto

ชินโตเป็นความเชื่อดั้งเดิมของญี่ปุ่น บนพื้นฐานความเคารพต่อธรรมชาติบนโลกใบนี้ เป็นส่วนสำคัญในวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญต่อพลังชีวิตในธรรมชาติว่าเป็นการสำแดงอิทธิฤทธิ์หลากหลายรูปแบบของเทพเจ้า และบูชาอิทธิฤทธิ์แต่ละอย่างเหล่านี้ในฐานะคามิ หรือเหล่าเทพเจ้าแห่งชินโต

ชินโตไม่มีหลักคำสอน ไม่มีตำราศักดิ์สิทธิ์ และไม่มีผู้ก่อตั้ง ศาสนานี้กำเนิดจากชาวญี่ปุ่นโบราณผู้ทำมาหากินบนผืนแผ่นดิน ทำไร่ทำนาและประมง พวกเขาขอบคุณความโอบอ้อมอารี อีกทั้งยอมรับความแข็งแรงและความเกรี้ยวกราดของธรรมชาติ ชินโตให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์ที่ผสมกลมกลืนกับโลกรอบตัวเรา มีพื้นฐานอยู่ที่การเคารพบูชาคามิที่มีอยู่มากมายเหลือคณานับ รวมถึงความกตัญญูต่อพรวิเศษจากธรรมชาติ การบูชาบรรพบุรุษมีบทบาทสำคัญในศาสนาชินโต โดยนับถือบรรพบุรุษเป็นเทพผู้พิทักษ์ครอบครัว

ปัจจุบันมีศาลเจ้าชินโตประมาณ 80,000 แห่งทั่วญี่ปุ่น พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เป็นที่สถิตของบรรดาคามิ รวมถึงบุคคลในประวัติศาสตร์บางท่านที่ได้รับการสักการบูชาพราะมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่กระทำเพื่อสังคมหรือประเทศชาติ ศาลเจ้าดะไซฟุ เท็นมังงุ บูชาสุกะวะระ มิชิซะเนะ (ค.ศ. 845-903) บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ในฐานะเท็นจิน เทพเจ้าแห่งการศึกษา และศิลปวัฒนธรรม

Petals
Flower

ต้นกำเนิดศาลเจ้าดะไซฟุ เท็นมังงุ

Origin

ศาลเจ้าดะไซฟุ เท็นมังงุ เป็นหนึ่งในศาลเจ้าชินโตชั้นนำของญี่ปุ่น และเป็นศาลเจ้าบูชาเทพเท็นจินที่สำคัญที่สุด ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นหนึ่งเดียวในญี่ปุ่น เพราะสร้างขึ้นในบริเวณหลุมฝังศพของสุกะวะระ มิชิซะเนะ (ค.ศ. 845-903) เดิมเคยเป็นขุนนาง นักการเมืองและนักวิชาการในช่วงศตวรรษที่ 9 ได้รับการสักการะบูชาที่นี่ในฐานะเท็นจิน เทพแห่งการศึกษา และศิลปวัฒนธรรม

ฮงเดน หรือศาลเจ้าประธานอันสง่างามในปัจจุบัน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1591 เป็นการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลเจ้าดั้งเดิมที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 919 และสร้างขึ้นแทนที่ศาลเจ้าหลังเล็กๆ ที่สร้างขึ้นเหนือหลุมฝังศพของสุกะวะระในปี ค.ศ. 905 มรดกของสุกะวะระ มิชิซะเนะ ฝังรากลึกจนทำให้ผู้เลื่อมใสศรัทธาสร้างศาลเจ้าเล็กๆ นี้สร้างขึ้นเมื่อ 1,100 ปีที่แล้ว จากนั้นก็พัฒนาเป็นศาลเจ้าดะไซฟุ เท็นมังงุ อย่างทุกวันนี้ ศาลเจ้าดะไซฟุ เท็นมังงุ เป็นศาลเจ้าประธานของศาลเจ้ามากกว่า 12,000 แห่งทั่วญี่ปุ่นที่สร้างอุทิศเท็นจิน

Origin Origin

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ศาลเจ้าดะไซฟุ เท็นมังงุ และสวดมนต์ขอพรได้อย่างอิสระที่ฮงเด็ง เนื่องจากเท็นมังงุเป็นศาลเจ้าแห่งการศึกษา ผู้เยี่ยมชมหลายล้านคนต่อปีจึงมาสวดอ้อนวอนขอให้สอบผ่านและขอให้ความพยายามเรื่องการศึกษาด้านอื่นๆ ประสบความสำเร็จ ผู้เยี่ยมชมสามารถรับพร สวดมนต์ขอพร ซื้อเครื่องราง และชมขนบธรรมเนียมของศาสนาชินโตท่ามกลางธรรมอันสวยงามและกว้างใหญ่ไพศาล

สุกะวะระโปรดปรานดอกบ๊วย และศาลเจ้าเท็นจินมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับต้นบ๊วยและดอกบ๊วย มีต้นบ๊วย 6,000 ต้นในอาณาบริเวณศาลเจ้าดะไซฟุ เท็นมังงุ ซึ่งได้รับบริจาคมาทั้งสิ้น

Flower

สุกะวะระ มิชิซะเนะ

ศาลเจ้าดะไซฟุ เท็นมังงุ สร้างอุทิศสุกะวะระ มิชิซะเน (ค.ศ. 845-903) นักวิชาการยอดเยี่ยมเปี่ยมด้วยคุณธรรม เขาได้รับการยกย่องให้เป็นเท็นจินในช่วงศตวรรษที่ 10 และได้รับความเคารพในฐานะเทพเจ้าแห่งการศึกษา และศิลปวัฒนธรรม

สุกะวะระเกิดในปี ค.ศ. 845 ในตระกูลนักวิชาการที่มีประวัติจงรักภักดีต่อจักรพรรดิมายาวนาน เช่นเดียวกับบรรพบุรุษของเขา สุกะวะระได้แสดงศักยภาพด้านวิชาการและพรสวรรค์ทางวรรณกรรมอันยอดเยี่ยมตั้งแต่เยาว์วัย เมื่ออายุเพียง 11 ปี เขาเชี่ยวชาญการแต่งบทกวีจีนโบราณ สุกะวะระอุทิศตนอย่างสุดความสามารถเพื่อแสวงหาความรู้และการเรียนรู้ เขาได้ผ่านการสอบวัดระดับชั้นนำของประเทศด้วยความรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่อายุ 33 ปี เป็นอาจารย์ด้านวรรณกรรม ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดและได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดทางด้านวิชาการในช่วงเวลานั้น

ตลอดช่วงชีวิต สุกะวะระสร้างคุณูปการใหญ่หลวงต่อวัฒนธรรมและการเมืองญี่ปุ่น เขาช่วยนิยามวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยปรับเปลี่ยนจากแง่มุมวัฒนธรรมต่างชาติที่ดีที่สุด ในขณะที่ยังคงรักษ์แก่นแท้ของเอกลักษณ์และความคิดของชาวญี่ปุ่นไว้ ซึ่งเป็นหลักการที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ ด้านการเมือง สุกะวะระสนับสนุนการปฏิรูปทางสังคมเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูชุมชนที่ยากจน ให้คำแนะนำเรื่องการต่างประเทศแก่ราชสำนักในลักษณะค่อนข้างก้าวหน้าสำหรับยุคสมัยของเขา

ความสำเร็จของสุกะวะระทำให้ได้รับความชื่นชมจากจักรพรรดิ เขาได้กลายเป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองและเป็นที่ปรึกษาที่น่าเชื่อถือที่สุดของพระองค์ สุกะวะนะรับใช้จักรพรรดิและประเทศอย่างจริงใจ ช่วยส่งเสริมการเติบโตของญี่ปุ่นในช่วงปลายศตวรรษที่ 9 แต่ด้วยอิทธิพลที่มีต่อจักรพรรดิสุกะวะระจึงถูกคุกคามจากตระกูลฟุจิวาระผู้ทรงอำนาจครอบงำการเมืองในยุคนั้น ตระกูลฟุจิวาระพยายามกำจัดภัยคุกคามอำนาจของตน จึงกล่าวหาว่าสุกะวะระกระทำการทุจริตโดยใช้อำนาจและสถานภาพโดยไม่ชอบ สุกะวะระถูกเนรเทศไปยังดะไซฟุ ซึ่งห่างไกลจากครอบครัวและราชสำนักที่เกียวโต

ชีวิตของสุกะวะระที่ดะไซฟุนั้นยากลำบาก ทรัพย์สินและตำแหน่งของเขาถูกริบคืน อีกทั้งไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ อาหารมีไม่พอกิน ที่อยู่อาศัยและเสื้อผ้าก็มีเพียงเท่าที่จำเป็น แม้ชีวิตจะพังทลาย แต่สุกะวะระก็ยังรักษาศักดิ์ของตนอย่างทระนง แทนที่จะสิ้นศรัทธา เขายังคงซื่อสัตย์ ซื่อตรงและจงรักภักดีต่อจักรพรรดิ เขาหันเข้าหาเทพเจ้า สวดมนต์อ้อนวอนอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อความผาสุกของราชวงศ์จักรพรรดิ ประเทศชาติ และเพื่อให้ตนเองพ้นจากความผิด ในปี ค.ศ. 903 เขาเสียชีวิตเมื่ออายุ 59 ปี

หลังจากสุกะวะระเสียชีวิต ราชสำนักได้พระราชทานอภัยโทษและประกาศว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ สุกะวะระได้รับยกย่องเรื่องความสามารถด้านวิชาการอันยอดเยี่ยม ทั้งในขณะที่เขามีชีวิตอยู่และยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากเขาเสียชีวิต รวมถึงความซื่อตรงตามธรรมชาติและความซื่อสัตย์อย่างไม่ต้องสงสัย ศาลเจ้าดะไซฟุ เท็นมังงุ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ฝังร่างบุคคลผู้น่ายกย่องเทิดทูน และได้กลายเป็นสถานที่แสวงบุญสำหรับผู้คนจำนวนมากจากทุกชนชั้น

Petals Petals
Flower

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้านการศึกษา

Sanctuary for learning

ศาลเจ้าดะไซฟุ เท็นมังงุ กับการศึกษานั้นแยกกันไม่ออก เนื่องจากเป็นมรดกของสุกะวะระ มิชิซะเนะ หนึ่งในนักวิชาการผู้ทรงอิทธิพลและมีชื่อเสียงมากที่สุดในญี่ปุ่น นักเรียนและผู้เข้าสอบจากญี่ปุ่นและต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อสวดมนต์ขอให้พวกเขาประสบความสำเร็จด้านการศึกษา และเพื่อขอบคุณสำหรับความสำเร็จด้านวิชาการ เพราะการศึกษาคือการเสาะแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต ศาลเจ้าดะไซฟุ เท็นมังงุ จึงดึงดูดผู้เยี่ยมชมจากอายุทุกช่วงและสังคมทุกส่วนซึ่งกำลังค้นหาความเจริญเติบโตและสติปัญญา

Sanctuary Sanctuary

ศาลเจ้าแห่งนี้ยังจูงใจให้ผู้เยี่ยมชมได้สัมผัสกับศาสนาชินโตและเรียนรู้เรื่องราวของสุกะวะระ มิชิซะเนะ ในบรรยากาศอบอุ่นและเป็นมิตร มีข้อมูลหลากหลายภาษาช่วยอธิบายเรื่องขนบธรรมเนียมของศาสนาชินโต เช่น การสวดมนต์ขอพรและการเลือกเครื่องราง ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์คันโกะที่อยู่ด้านหลังฮงเด็งหรือศาลเจ้าประธาน มีภาพจำลองสามมิติสีสันสดใสซึ่งมีตุ๊กตาฮากาตะโบราณบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของสุกะวะระ บรรดางานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์อันล้ำค่าซึ่งเกี่ยวข้องกับสุกะวะระ มิชิซะเนะ และยุคเฮอัน (ค.ศ. 794-1185) ที่เขามีชีวิตอยู่นั้นจัดแสดงในพิพิธิภัณฑ์ศาลเจ้าดะไซฟุ เท็นมังงุ

Petals
Flowers

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้านการศึกษาและศิลปะ

Culture and Arts

สุกะวะระ มิชิซานะ เป็นกวีผู้ปราดเปรื่อง นักเขียนตัวอักษรผู้เปี่ยมพรสวรรค์ และนักวิชาการด้านวรรณกรรมผู้เลื่องชื่อ เขาได้ประพันธ์บทกวีชิ้นเอกที่มีชื่อเสียงมากมาย และผลงานอันเป็นแบบฉบับบางชิ้นของเขาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศาลเจ้าดะไซฟุ เท็นมังงุ ความรอบรู้ด้านการประพันธ์นับเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่เขามอบไว้ให้กับวัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่นได้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนบริจาคบทกวี การเขียนตัวอักษร และงานศิลปะอื่นๆ ให้กับศาลเจ้าดะไซฟุ เท็นมังงุ นับแต่เขาเสียชีวิตและได้รับการเคารพบูชาเสมือนเป็นพระเจ้า ของบริจาคเหล่านี้มีทั้งม้วนภาพ เครื่องเคลือบดินเผา หน้ากากละครโนห์ และชิ้นงานอื่นๆอันทรงคุณค่าด้านศิลปะและวัฒนธรรม สุกะวะระ มิชิซะเนะ ได้กลายเป็นเทพเท็นจินซึ่งได้รับการยกย่องในฐานะเทพเจ้าแห่งการศึกษา และศิลปวัฒนธรรม ศาลเจ้าดะไซฟุ เท็นมังงุ ได้รวบรวมงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมเอาไว้มากมาย เช่นโคไมนุ สุนัขหินอ่อนเฝ้าศาลเจ้า ประตูโทริอิที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 และรูปปั้นวัวทองแดง ซึ่งจัดแสดงอยู่ในบริเวณศาลเจ้า ในขณะที่งานชิ้นอื่น ๆ จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทั้ง 2 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์ศาลเจ้าดะไซฟุ เท็นมังงุ และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์คันโกะ ศาลเจ้าดะไซฟุ เท็นมังงุ มีชื่อเสียงในฐานะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งวัฒนธรรมและ
ศิลปะ อีกทั้งมีโปรแกรมจัดแสดงงานศิลปะ ของตนเอง ศาลเจ้าแห่งนี้ร่วมมือกับเหล่าศิลปินชั้นนำเพื่อสร้างผลงานร่วมสมัยที่ได้แรงบันดาลใจจากศาสนาชินโต ซึ่งนำเสนอมุมมองแบบสดใหม่และกระตุ้นความคิดเรื่องโลกทัศน์ความเชื่อดั้งเดิมของญี่ปุ่น

Petals
Flower

ศรัทธาต่อเท็นจิน-อดีตถึงปัจจุบัน

Tenjin

สุกะวะระ มิชิซะเนะ ได้รับการยกย่องบูชาในฐานะเท็นจิน เทพเจ้าแห่งการศึกษา และศิลปวัฒนธรรมมายาวนานกว่า 1,100 ปี ผู้คนต่างเคารพบูชาเท็นจินในฐานะเทพผู้พิทักษ์เด็กๆ ผู้ขจัดความโชคร้าย และในฐานะเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์และจงรักภักดี ศรัทธาต่อเทพเท็นจินได้เติบโตและพัฒนามาหลายศตวรรษ และปัจจุบันมีศาลเจ้าเท็นจินมากกว่า 12,000 แห่งทั่วญี่ปุ่น เท็นจินยังคงได้รับการเคารพบูชาในหลายๆ ด้านจนถึงปัจจุบัน แต่หลายๆ คนรู้ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษา วัฒนธรรมและศิลปะ ผู้เยี่ยมชมศาลเจ้าดะไซฟุ เท็นมังงุ สามารถสวดมนต์และรับพรเพื่อให้ความพยายามด้านการศึกษาประสบความสำเร็จ มีโชคมีลาภ สุขภาพดีและมีชีวิตยืนยาว ลองพูดคุยกับนักบวชในศาสนาชินโต และอุบาสิกาได้ที่เคาน์เตอร์ใดก็ได้ข้างฮงเด็งศาลเจ้าประธานเพื่อสอบถามเรื่องเครื่องราง เอมะ การขอพรและพิธีกรรมพิเศษ ผู้เยี่ยมชมจากศาสนาอื่นๆ ก็สามารถเข้าร่วมพิธีกรรมขอพรที่ศาลเข้าได้ด้วยเช่นกัน